ሰርቲፊኬሽን፡

ሰርቲፊኬሽን፡አንድ ምርት /አገልግሎት/ የአሰራር ስርዓት ወይም ባለሙያ ብቃት ቀጣይነት ባለው መልኩ የተቀመጠለትን መስፈርት ስለማሟላቱ የሦስተኛ ገለልተኛ ወገን የፅሁፍ

ማረጋገጫ (የምስክርወረቀት) የሚሰጥበ ት የአሰራር ሂደት ነው፡፡