ኢተምድ በጥልቀት

ኢተምድ የሚለው ምህፃረ ቃል ፡ የኢትዮጵያ የተስማሚነት ምዘና ድርጅት” ይወክላል፡፡ ኢተምድ በጥር ወር 2003ዓ.ም በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 196/2003 በፌደራል ደረጃ የመንግስት የልማት ድርጅት ሆኖ የተስማሚነት ምዘና አገልግሎቶችን ለመስጠት ተቋቁሟል፡፡ የድርጅቱ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ነው፡፡

ኢተምድ በዋነኝነት የተስማሚነት ምዘና አገልግሎቶች ማለትም የላብራቶር ፍተሻ፣ የኢንስፔክሽንና የሰርቲፊኬሽን አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን በስሩ ከ200 በላይ ሰራተኞችን ይዞ 8ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በመላው ሀገሪቱ በማደራጀት እየሰራ የሚገኝ ድርጅት ነው፡፡

የኢትዮጵያ የተስማሚነት ምዘና ድርጅት ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለው የፍተሻ ላቦራቶር፣የኢንስፔክሽንና ሰርቲፊኬሽን የአሰራር ሥርዓቶችን በመተግበር ተዓማኒነት ያለው፣ገለልተኛ፣ውጤታማ፣ተደራሽና ቀልጣፋ የተስማሚነት ምዘና አገልግሎት በመስጠት ጥራት ያለው ምርትና አገልግሎት እንዲኖር ማስቻልን ዓላማው አድርጎ የሚሰራ ድርጅት ነው፡፡

ተልዕኮ፣

ዓለም አቀፍ ተቀባይነት እና እውቅና ያለው የተስማሚነት ምዘና እና የስልጠና አገልግሎቶችን ለአምራቾች፣ለአገልግሎት ሰጪዎች፣ለላኪዎች፣ለአስመጪዎች እና ለተቆጣጣሪ አካላት በመስጠት ፍትሃዊ የንግድ ውድድር በማስፈን ተወዳዳሪ የምጣኔ ሀብት እንዲገነባ እና የሸማቾች ደህንነትና ጤንነት ብሎም የአካባቢ ጥበቃ እንዲረጋገጥ ማስቻል ነው፡፡  

ራዕይ

ዓለም አቀፍ ተቀባይነት እና እውቅና ያለው የተስማሚነት ምዘና አገልግሎት በመስጠት በአጋሮቻችን ተዓማኒና ቀዳሚ ተመራጭ ብሔራዊ ተቋም ለመሆን እንተጋለን፣

የኢተምድ ዋና ዋና እሴቶች፣

Ø  ተጠያቂነት

Ø  ተዓማኒነት

Ø  ሚስጢር ጠባቂነት

Ø  አጋርነት

Ø  ቀጣይነት ያለው መሻሻል

Ø  ምላሽ ሰጪነት